Produkt dnia
B22-2/M (Ba22d, OMB 22-2)
B22-2/M (Ba22d, OMB 22-2)
23,00 zł 18,70 zł
SZTUKA
B22-4 (Ba22d, OMB 22-4)
B22-4 (Ba22d, OMB 22-4)
22,00 zł 17,89 zł
SZTUKA
E40 JTT 42X220 220-240V 500W
E40 JTT 42X220 220-240V 500W
29,00 zł 23,58 zł
SZTUKA
E40 JTT 46X270 220-240V 1000W
E40 JTT 46X270 220-240V 1000W
31,00 zł 25,20 zł
SZTUKA
Wersje językowe
Polityka prywatności (RODO)

 

Dziękujemy za wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych w zakresie niezbędnym do realizowania zamówień, zakupów, księgowości oraz kontynuowania korespondencji i kontaktu za pomocą udostępnionych przez Państwa kanałów (e-mail, telefon itp).

Wyrażoną zgodę traktujemy jednocześnie jako akceptację poniżej sformułowanej "Polityki prywatności".

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku z obowiązywaniem od 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wprowadzamy zgodnie z w/w przepisami  nowe zasady przestrzegania polityki prywatności .

1. W świetle powyższego informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) są FIRMA HANDLOWA „YOKO” Julianna Pawlitka , ul. Reja 5, 85-007 Bydgoszcz, NIP: 5541028604. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: F.H.”YOKO” J. Pawlitka ul. Reja 5, 85-007 Bydgoszcz lub email: mojedane@marineequipment.pl lub yoko@post.pl.

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora polegają na oferowaniu klientom produktów i usług z zakresu techniki oświetleniowej, elektroinstalacyjnej, okrętowej oraz pokrewnych- zgodnie z ogólnie przyjętymi i opisanymi przepisami i zasadami obrotu gospodarczego.

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom firmy F.H.”YOKO” kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych produktów i usług, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa (księgowość) jak również w celach statystycznych.

F.H.”YOKO” nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Jedynym uprawnionym do przetwarzania i przechowywania Państwa danych podmiotem trzecim jest home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, adres: ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000431335, zarejestrowaną pod numerem NIP: 8522103252, REGON: 811158242 – jako administrator i dostawca usług internetowych dla F.H.”YOKO” J. Pawlitka. ( usługi hostingowe, serwerowe, e-commerce, domeny, konta pocztowe ). Powierzenie tych danych reguluje osobna umowa zawarta z home.pl.

Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww produktów i usług mieści się w zakresie działalności gospodarczej F.H.”YOKO”.

5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie - tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe, podane w ramach dotychczasowej współpracy w celu składania ofert handlowych, wystawiania dokumentów handlowych i innych celach związanych z obrotem gospodarczym.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: - żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, - przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, - wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: mojedane@marineequipment.pl lub yoko@post.pl. oraz za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: F.H.”YOKO” J. Pawlitka ul. Reja 5, 85-007 Bydgoszcz.

Informujemy również, że:

7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej firmy F.H.”YOKO” J. Pawlitka. i obowiązuje do odwołania.

W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest:


Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W celu skorzystania z naszej oferty niezbędne jest potwierdzenie i akceptacja porozumienia w sprawie ochrony danych osobowych.


Julianna Pawlitka - Administrator Danych Osobowych F.H.”YOKO” J. Pawlitka ul. Reja 5, 85-007 Bydgoszcz

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl